Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die er door Truck-style.nl besteed wordt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Er wordt door ons getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kan door de medewerkers van Truck-style.nl te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Truck-style.nl sluit alle aansprakelijkheid uit van enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Daarnaast is de auteur/webmaster niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Truck-style.nl behoudt zich het recht dat niets zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook.